Uluvala lwa nanda

Isaaga ku nanda ya Vasangu!

 

Apa ukwiliile kipata amataafili, ifiinu fya kipuliisa nifya kiloleela, fyona kwa shimyanja sha Shisangu!

Kuna mataafili kwa vaanu woona, amayandikhwa gina galekodiiwe ni fidewo sa kishendeefya! Nda una mahiiva awu lujowo ulunji loloona tiyandishilaga ose.

 

Tihongije mandu!

 

Sangu flower